Już niedługo niższe podatki od świadczeń z ZFŚS i od związków zawodowych
Dodane przez admin dnia
Przez kilka ostatnich lat kolejne rządy robiły wszystko, co możliwe, aby zmniejszyć rolę i znaczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Najpierw zamrożono odpis na zakładowy fundusz, w wyniku czego do dziś nie można finansować wielu zadań o charakterze socjalnym...
Treść rozszerzona
Przez kilka ostatnich lat kolejne rządy robiły wszystko, co możliwe, aby zmniejszyć rolę i znaczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Najpierw zamrożono odpis na zakładowy fundusz, w wyniku czego do dziś nie można finansować wielu zadań o charakterze socjalnym. Następnie podniesiono próg, od którego istnieje obowiązek tworzenia przez pracodawcę ZFŚS, z 20 do 50 pracowników. Znacząco ograniczyło to liczbę podmiotów, w których funkcjonuje fundusz i pogorszyło sytuację pracowników.

OPZZ od 6 lat upomina się o odmrożenie wysokości odpisu na ZFŚS. Choć rząd zapowiedział utrzymanie zamrożenia także w kolejnym roku, Sejm nie podjął jeszcze w tej sprawie ostatecznej decyzji. OPZZ, chcąc wpłynąć na kształt stanowionego prawa, zorganizowało akcję wysyłania apelu do rządu o odmrożenie odpisu. Mamy już ponad 1500 wystąpień w tej sprawie.

Niezależnie od tego OPZZ konsekwentnie domaga się podniesienia kwotowego limitu zwolnień podatkowych dotyczących środków wypłacanych z ZFŚS i funduszy związków zawodowych oraz wprowadzenia nowych zwolnień np. w zakresie składek związkowych. Kwoty zwolnień podatkowych nie były zmieniane od wielu lat i pozostają na skandalicznie niskim poziomie. Na przykład zwolnienie z opodatkowania zapomóg wypłacanych z funduszu zakładowej organizacji związkowej do kwoty 638 zł zostało wprowadzone w 2009 r. i wówczas stanowiło połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku 2009. Obecny limit zwolnienia w wysokości 380 zł dotyczący wartości świadczeń rzeczowych wprowadzono z kolei w 2002 r. W tym przypadku kwota ta również stanowiła połowę ówczesnej płacy minimalnej.

Rząd, co prawda, twardo stoi na stanowisku, że odmrożenie odpisu na ZFŚS nie jest na razie możliwe, ale dał się przekonać w innej sprawie tj. opodatkowania świadczeń otrzymywanych z ZFŚS i funduszy związków zawodowych. Nasza determinacja przynosi oczekiwane rezultaty. W 2018 roku zostanie podniesiony limit zwolnienia, który uprawnia do skorzystania z nieopodatkowanych świadczeń z ZFŚS i funduszy związków zawodowych. W ramach trwających prac nad zmianą przepisów prawa podatkowego Sejm podniósł limit niektórych zwolnień podatkowych zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W piątek, 10 listopada br., w późnych godzinach popołudniowych, Senat poparł wprowadzenie tych zmian. Dotyczy to, w szczególności:
W odniesieniu do niektórych dochodów zostaną całkowicie zlikwidowane limity zwolnień, np. w stosunku do:
Konsekwencją wprowadzonych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie z pewnością poprawa sytuacji ekonomicznej pracowników, szczególnie w sytuacji, gdy zgodnie z zapowiedzią rząd utrzyma zamrożenie odpisu na ZFŚS w 2018 roku.
  • Michael jordan shoes for sale
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap jordans for sale
  • cheap nike thea
  • cheap jordan shoes
  • cheap nike foamposite
  • cheap jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • jordan retro 11
  • Cheap basketball shoes